Stichting ICT voor Iedereen

Diensten en computers voor non-profit en minder draagkrachtigen

Stichting ICT voor Iedereen (Stivi) wil de drempel voor minder draagkrachtigen en non-profit organisaties verlagen om gebruik te kunnen maken van computers en ICT-oplossingen. Onze dienstverlening vindt daarom plaats tegen een gunstig tarief en gunstige voorwaarden.

Wij vinden dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot ICT-middelen en ICT-kennis. Of je nu een particulier met laag inkomen bent of deelneemt aan een stichting die zich inzet voor een maatschappelijk doel.
Stivi is geen commercieel bedrijf en heeft dus geen winstdoelstelling. Ons doel is om onze kennis en middelen in te zetten voor mensen, direct zoals het leveren van computers of indirect, zoals via het ontwikkelen van software voor maatschappelijke doelstellingen. Dit doen wij kostendekkend.