Stichting ICT voor Iedereen

Diensten en computers voor non-profit en minder draagkrachtigen

Stichting ICT voor Iedereen (Stivi) wil de drempel voor minder draagkrachtigen en non-profit organisaties verlagen om gebruik te kunnen maken van computers en ICT-oplossingen. Onze dienstverlening vindt daarom plaats tegen een gunstig tarief en gunstige voorwaarden.

Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren werkt Stivi met vrijwilligers. Affiniteit met ICT is wel een must. Een speciale doelgroep vormen de mensen met een beperking maar met een ICT-talent. Stivi wil deze mensen een plaats bieden om hun talent waar te maken en indien mogelijk hen weer aansluiting te laten vinden bij de reguliere arbeidsmarkt.

Onze mensen worden altijd begeleid door professionals uit het ICT-vak. Bedrijfskritische handelingen worden alleen door professionals uitgevoerd.